Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Burst Machine QBZ-40/100 2
Fatigue Machine GCFT-111 2
Optical Spectrum Instrument DF-100 1
Universal Testing Machine WEW-600B 1
Impact Testing Machine SH1-300D 1
High And Low Temperature Alternating LD-JY-34 1
Gửi email cho nhà cung cấp này